Thư mời tham dự Chương trình Caravan “Về với Cội nguồn”

Thư mời tham dự Chương trình Caravan “Về với Cội nguồn”

09/08/2023 652
Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam trân trọng gửi tới Quý ủy viên, hội viên và đối tác của Hiệp hội lời mời tham dự Chương trình Caravan “Về với Cội nguồn”.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam trân trọng gửi tới Quý ủy viên, hội viên và đối tác của Hiệp hội lời mời tham dự Chương trình Caravan “Về với Cội nguồn”.

Thực hiện chương trình hoạt động của Hiệp hội năm 2023 và tạo điều kiện cho các Hội viên kết nối, giao lưu và hợp tác Thường trực Hiệp hội quyết định tổ chức Chương trình Caravan “Về với Cội nguồn” với cung đường Hà Nội – Tân Trào – Lâm Bình – Na Hang – Tuyên Quang – Hà Nội từ ngày 22/09/2023 đến 24/09/2023 với chi phí 3.625.000 đồng (có chương trình chi tiết kèm theo).

Hiệp hội trân trọng kính mời các ủy viên BCH Hiệp hội, các hội viên, các đối tác của Hiệp hội tham gia chương trình.

Thời hạn đăng ký: trước ngày 15/09/2023.

Thư mời tham dự: Tại đây