Thông tin giải thưởng IAA Olive Crown thường niên lần thứ 11

Thông tin giải thưởng IAA Olive Crown thường niên lần thứ 11

02/02/2021 141

Kính gửi các thành viên AFAA,

Lời chào từ AFAA.

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng
quy trình dữ liệu
của Giải thưởng IAA Oliver Crown thường niên lần thứ 11 để gửi Bài dự thi được kéo dài đến ngày 12 tháng 2 năm 2021.

Bạn có thể gửi bài dự thi cho giải thưởng IAA Olive Crown
tại đây: https://oca2021.awardor.c om /

Look mong các bạn ủng hộ sự kiện từ các Thành viên AFAA.

Cảm ơn bạn.

James Selva
Thư ký
AFAA