Thông báo với hội viên HHQC về công văn số 2171/BTP - PLDSKT của Bộ Tư Pháp

Thông báo với hội viên HHQC về công văn số 2171/BTP - PLDSKT của Bộ Tư Pháp

25/06/2018 2578
Bộ Tư Pháp vừa ban hành công văn mời các đơn vị rà soát những khó khăn, vướng mắc cụ thể, đồng thời đề xuất giải pháp đối với những vấn đề liên quan đến pháp luật về hợp đồng và pháp luật giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức tố tụng ngoài toà án

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Ngày 18/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành công văn số 2171/BTP - PLDSKT đề nghị các đơn vị, cơ quan phối hợp rà soát và đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật về hợp đồng và pháp luật giải quyết tranh chấp dân sự bằng phương thức ngoài toà án.

 

Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị gửi văn bản trả lời về Bộ Tư pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) trước ngày 27/7/2018 để kịp thời tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn.

 

Chi tiết liên hệ đ/c Ngô Thu Trang, Phòng Pháp luật dân sự, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, sđt: 024.62739428, email: ngothutrang@moj.gov.vn

 

HHQCVN đã UP Công văn này lên trang Web của Hiệp Hội: www.vaa.org.vn để Quý Hội Viên tham khảo.

 

Trân trọng./.

Tải Công văn số 2171/BTP - PLDSKT của Bộ Tư pháp: TẠI ĐÂY