Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo trên bảng quảng cáo tấm lớn đã hết hạn

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo trên bảng quảng cáo tấm lớn đã hết hạn

07/03/2017 1659
Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội vừa có công văn số 579/SVHTT-QLVH ngày 2/3/2017 về viêc Tiếp nhận hồ sơ thông báo trên bảng quảng cáo tấm lớn.

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Sau thư đề nghị của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có CV 579/SVHTT-QC ngày 02/3/2017 thông báo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo tấm lớn đã được cấp phép hoặc văn bản đồng ý về nội dung quảng cáo nhưng đã hết hạn.

 

Thời gian giải quyết đến khi quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố được UBND Thành phố phê duyệt.

 

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam xin gửi toàn văn công văn của Sở để quý Hội viên biết và đề nghị các Quý Hội viên thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quảng cáo của Nhà nước và của UBND Thành phố, đưa hoạt động quảng cáo của Thành phố vào trật tự, nền nếp, góp phần vào việc xây dựng Thủ đô sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

 

Trân trọng./.

 

Nội dung công văn: Công văn số 579/SVHTT-QLVH ngày 2/3/2017 .