Thông báo về việc ban hành thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng

Thông báo về việc ban hành thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng

20/06/2018 1915
Ngày 20/5/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn KTQG về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Ngày 20/5/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/TT-BXD về " Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng và lắp đạt phương tiện quảng cáo ngoài trời" thay thế cho TT số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013.

 

HHQCVN nhận thấy qua Thông Tư này, Bộ Xây Dựng đã lắng nghe và tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp của Hiệp Hội, tạo nhiều thuận lợi cho các Hội Viên nói riêng và cho các Doanh Nghiệp quảng cáo nói chung trong hoạt động.

 

HHQCVN đã UP Thông Tư này lên trang Web của Hiệp Hội: www.vaa.org.vn để Quý Hội Viên tham khảo và làm cơ sở để thực hiện.

 

Trân trọng./.

Tải Thông tư số 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây Dựng: TẠI ĐÂY