Thông báo về phản hồi của Cục Văn hoá cơ sở đối với Công văn số 65/CV-HH của VAA

Thông báo về phản hồi của Cục Văn hoá cơ sở đối với Công văn số 65/CV-HH của VAA

12/10/2018 2049
Cục Văn hoá cơ sở (Bộ VH, TT và DL) vừa ban hành công văn gửi tới VAA nhằm giải đáp một số thắc mắc xung quanh việc thực hiện quy hoạch và tổ chức đấu thầu các vị trí quảng cáo ngoài trời theo ý kiến chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL.

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Ngày 04/10/2018, Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã ban hành công văn số 691/VHCS-QLHĐQC gửi tới Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) nhằm đưa ra một số ý kiến và giải đáp thắc mắc xung quanh việc thực hiện quy hoạch và tổ chức đấu thầu các vị trí quảng cáo ngoài trời theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch sau khi tiếp nhận đề nghị từ VAA tại công văn số 65/CV-HH (25/09/2018).

 

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã up Công văn này lên trang Web của Hiệp hội: www.vaa.org.vn để Quý Hội viên tham khảo.

 

Trân trọng./.

 

Tải Công văn số 691/VHCS-QLHĐQC của Cục văn hoá cơ sởTẠI ĐÂY