Thông báo về phản hồi của Bộ Tài Chính đối với Công văn số 70/CV-HH của VAA

Thông báo về phản hồi của Bộ Tài Chính đối với Công văn số 70/CV-HH của VAA

10/12/2018 2695
Bộ Tài Chính vừa ban hành công văn gửi tới VAA nhằm đưa ra một số ý kiến và giải đáp thắc mắc xung quanh việc thực hiện thông tư số 147/2016/TT-BTC.

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Qua phản ảnh của hội viên, HHQCVN đã có công văn (70/CV-HH) gửi Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định về quảng cáo từ thông tư số 147/2016/TT-BTC.

 

Ngày 04/12/2018 Bộ Tài chính đã có công văn số 15064/BTC-TCDN trả lời cụ thể về vấn đề này.

 

Hiệp hội xin gửi đến Quý HV tham khảo nội dung CV này để nghiên cứu, áp dụng.

 

Trân trọng./.

 

Tải Công văn số 15064/BTC-TCDN của Bộ Tài Chính: TẠI ĐÂY