Thông báo về công văn số 73/CV-HH của VAA gửi lên Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội

Thông báo về công văn số 73/CV-HH của VAA gửi lên Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội

13/11/2018 2317
Hiệp hội quảng cáo Việt Nam (VAA) vừa gửi lên Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội một số ý kiến đóng góp vào “Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Sau khi nhận được tài liệu về Dự thảo sửa đổi, bổ sung "Quy chế quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội" và đề nghị góp ý từ phía Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội, HHQCVN đã tiến hành nghiên cứu, tham khảo các văn bản liên quan và tập hợp ý kiến của hội viên.

 

Trên cơ sở những thông tin thu được, HHQCVN đã gửi công văn số 73/CV-HH lên Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội nhằm đưa một số ý kiến đóng góp cho Dự thảo để xây dựng một Quy chế quản lý hoạt động ngoài trời hoàn chỉnh, ổn định mang tính định hướng cho quy hoạch quảng cáo của Hà Nội đến năm 2050.

 

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã up Công văn này lên trang Web của Hiệp hội: www.vaa.org.vn để Quý Hội viên tham khảo.

 

Trân trọng./.

 

Tải Công văn số 73/CV-HH: TẠI ĐÂY