Sở Văn hoá, Thể thao HN mời hội viên VAA góp ý dự thảo quy chế hoạt động QC

Sở Văn hoá, Thể thao HN mời hội viên VAA góp ý dự thảo quy chế hoạt động QC

20/10/2018 1419
Với mong muốn xây dựng được một quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên cơ sở tuân thủ quy định của Luật Quảng cáo, Sở Văn hoá và Thể thao rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội và các sở ngành liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội đóng góp ý kiến sau khi đã tham khảo bản dự thảo kèm theo công văn số 4005/SVHTT-QLVH.

Kính gửi Quý Hội viên,

 

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) có nhận được công văn của Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội "v/v xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP Hà Nội". 

 

Dự thảo này có liên quan trực tiếp đến hoạt động của các Doanh Nghiệp hội viên. Vì vậy, Hiệp hội xin gửi đến Quý Hội viên Công văn và toàn văn Dự thảo để các quý Hội viên nghiên cứu kỹ và góp ý đầy đủ, đúng hạn.

 

Văn bản góp ý đề nghị Quý Hội viên gửi  trực tiếp về Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội trước ngày 10/11/2018 và CC cho Hiệp hội (chậm nhất hết ngày 05/11) để Hiệp hội kịp tổng hợp gửi cho Sở Văn hoá, Thể thao.

 

Trân trọng./.

 

Tải Công văn số 4005/SVHTT-QLVH của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội: Tại đây (kèm theo bản Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Tp.Hà Nội).