Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đề nghị HHQCVN và các doanh nghiệp "Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung QĐ số 01/2016/QD-UBND TP Hà Nội"

Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đề nghị HHQCVN và các doanh nghiệp "Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung QĐ số 01/2016/QD-UBND TP Hà Nội"

18/10/2022 213
Ngày 13/10, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội vừa có công văn đề nghị HHQCVN và các doanh nghiệp "Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung QĐ số 01/2016/QD-UBND, ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố Ha Nội (Lần 2)"

Kính gửi Quý hội viên!

Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội vừa có công văn số 3692/SVHTT-QLVH ngày 13/10 đề nghị HHQCVN và các doanh nghiệp "Góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung QĐ số 01/2016/QD-UBND, ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố Ha Nội (Lần 2)" .

Đây là văn bản quan trọng về quảng cáo trên địa bàn Hà Nội không chỉ liên quan đến các DN tại Hà Nội mà còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp các địa phương đang và sẽ tham gia QC trên địa bàn Hà Nội. Vì vậy Văn phòng VAA xin gửi dự thảo đến quý hội viên và đề nghị Quý HV nghiên cứu kỹ, góp ý cụ thể, chi tiết cho thật đầy đủ.

Văn bản góp ý xin gửi về VP Hiệp hội ( bằng văn bản hoặc qua zalo, email) chậm nhất hết ngày 25/10 để HH kịp tổng hợp gửi lại Sở VHTT. Đồng thời, Quý HV có thể gửi trực tiếp vf Sở VHTT Hà Nội theo địa chỉ tại công văn. 

Rất mong vì quyền lợi của tập thể các quý hội viên quan tâm, đóng góp được nhiều ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!