Sabibeco đổi tên thành công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn

Sabibeco đổi tên thành công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn

05/11/2018 1262
Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu thuần của Sabibeco trên 1.380 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 258 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên 224 tỷ đồng, đạt 130,1% kế hoạch.

Sáng ngày 23/6/2018, tại TP.HCM, Công ty CP Bia Sài Gòn – Bình Tây (Sabibeco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty qua việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017; Thông qua kế hoạch và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2018.

 

sabibeco-doi-ten-thanh-cong-ty-co-phan-tap-doan-bia-sai-gon-1

 

Đại hội cổ đông lần này đã thông qua Nghị quyết đổi tên  mới là Công ty CP Tập đoàn bia Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập các công ty: Công ty CP Bia Sài Gòn - Ninh Thuận, Công ty CP Bia Sài Gòn – Phủ Lý vào Sabibeco. Đây là mô hình hoạt động phù hợp với qui mô phát triển mới, huy động tối đa các nguồn lực để tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

 

Theo ông Nguyễn Xuân Hải, Tổng giám đốc Công ty CP Bia Sài Gòn – Bình Tây, năm 2017 công ty đã gặp nhiều khó khăn trong sản xuất cũng như thị trường do giá nguyên liệu malt và giá nguyên vật liệu (lon, thùng) tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016; Thuế tiêu thụ đặc biệt(TTNĐB) tăng nhanh trong các năm vừa qua, từ mức 45% năm 2012 lên 55% năm 2016, đầu năm 2017 thuế TTĐB tăng 5% lên thành 60% và tiếp tục tăng thêm lên 65% từ 1/1/2018.

 

Bên cạnh đó, các hãng bia đối thủ, nhất là các các hang bia có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp tục dồn kinh phí, nhân lực và chương trình khuyến mãi để chiếm thị phần tại các tỉnh thành trong cả nước. Đồng thời, cùng với các cam kết cắt giảm thuế quan các mặt hàng nhập khẩu cũng làm gia tăng số lượng các hãng bia ngoại gia nhập vào thị trường bia Việt Nam tạo áp lực cạnh tranh gay gắt lên ngành sản xuất bia nội địa.

 

Tuy nhiên, được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Tổng công ty và các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn; sự ủng hộ chính quyền địa phương tại các tỉnh thành như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Tháp và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời về các mặt quản trị công tác sản xuất, nhân sự, giao hàng của Hội đồng quản trị công ty và của Chủ tịch Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của Ban điều hành và người lao động trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Hội đồng quản trị công ty đã giúp cho Bia Sài Gòn – Bình Tây đạt được những kế hoạch, mục tiêu mà Ban quản trị đã đề ra.

 

Kết thúc năm tài chính 2017, doanh thu thuần của công ty trên 1.380 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trên 258 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trên 224 tỷ đồng, đạt 130,1% kế hoạch. 

 

Theo Báo cáo ngành bia 2017 – FPT Securities, thị trường bia Châu Á nhìn chung vẫn tiếp tục là thị trường tiêu thụ bia lớn nhất thế giới dù ngành bia thế giới đang có xu hướng bão hòa và giảm. Tuy nhiên, tăng trưởng của ngành bia Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì ở con số CAGR (Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm) 6% trong giai đoạn 2015-2020. Đây được xem là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp sản xuất bia trong nước phát triển trong thời gian tới.

 

sabibeco-doi-ten-thanh-cong-ty-co-phan-tap-doan-bia-sai-gon-2

 

Ông Nguyễn Xuân Hải cho biết, trong năm 2018, đối với sản xuất, công ty sẽ tiếp đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn đối với các vị trí vận hành, bảo trì thiết bị. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thiết bị, phân công cụ thể đến từng cá nhân trong việc quản lý chất lượng cũng như kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất,vệ sinh theo đúng tần suất qui định. Đồng thời, thực hiện nghiêm các qui trình, hướng dẫn đã ban hành. Đặc biệt tăng tần suất kiểm soát các điểm có nguy cơ nhiễm vi sinh cho sản phẩm nhằm đảm bảo 100% sản phẩm đạt yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm khi xuất xưởng.

 

Đối với đầu tư, công ty sẽ tiếp tục đầu tư các thiết bị để đảm bảo cấu hình sản xuất theo yêu cầu của ban kỹ thuật – Tổng Công ty Sabeco, đồng thời đầu tư hệ thống quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý liên tục tại Nhà máy Bình Dương, cũng như hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn nhân lực cho Nhà máy Bia Sài Gòn – Long Khánh đã được khởi công vào tháng 4/2018 và dự kiến đi vào hoạt động vào quý 2/2019.

 

Với mục tiêu hướng đến hoạt động theo mô hình tập đoàn nhằm khẳng định vị thế, nâng tầm hoạt động của công ty cũng như phù hợp với tầm nhìn chiến lược phát triển theo mô hình tập đoàn, tại đại hội lần này, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty CP Bia Sài Gòn – Bình Tây thành Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn trên cơ sở chủ trương sáp nhập Công ty CP Bia Sài Gòn - Phủ Lý và Công ty CP Bia Sài Gòn-  Ninh Thuận vào Công ty CP Bia Sài Gòn - Bình Tây (Sabibeco) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2017.

 

Hiện nay, công ty đang tiến hành các thủ tục tiếp theo để Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành việc cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho Công ty. Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành về sáp nhập Công ty, việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập của CTCP Bia Sài Gòn Phủ Lý và CTCP Bia Sài Gòn Ninh Thuận vào CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây về cơ bản đã hoàn thành.

 

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, CTCP Bia Sài Gòn - Ninh Thuận và CTCP Bia Sài Gòn - Phủ Lý sẽ chấm dứt hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, chuyển sang loại hoạt động Công ty TNHH Một thành viên. Trên cơ sở đó, HĐQT của 2 công ty sẽ tự động giải tán, các thành viên HĐQT hiện nay sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng thành viên tại công ty TNHH sau chuyển đổi. Đồng thời, thống nhất giao cho người đại diện pháp luật và Hội đồng thành viên của các công ty con hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi loại hình công ty và các thủ tục liên quan khác.