PHIẾU BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI - OOH AWARD 2021

PHIẾU BÌNH CHỌN GIẢI THƯỞNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI - OOH AWARD 2021

14/12/2021 208
Giải thưởng quảng cáo ngoài trời OOH AWARD 2021 đã chính thức mở bình chọn. Tham gia bình chọn anh chị có thể may mắn trúng thưởng hai giải 2 triệu VND https://forms.gle/4KAhFGve89gC3HxA7 Với thành viên dành 2 phút vote, BTC xin gửi thư mời chương trình (hiện bán 1tr/vé), mỗi công ty giới hạn 1 vé tặng. Năm nay mặc dù tình hình Covid-19 khá phức tạp, tuy nhiên với sự chỉ đạo của HAA, công tác chuẩn bị đã thành công vượt so với năm rồi