Mời tham gia “Triển lãm Quốc tế về Đầu tư tại Việt Nam 2023” tại thành phố Hồ Chí Minh

Mời tham gia “Triển lãm Quốc tế về Đầu tư tại Việt Nam 2023” tại thành phố Hồ Chí Minh

24/02/2023 432
Được tổ chức thường niên với mong muốn góp phần xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kết nối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

Triển lãm nhằm góp phần xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kết nối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đồng thời là cơ hội tốt để các địa phương, doanh nghiệp có thể quảng bá hình ảnh, tiềm năng, cơ hội, cơ chế, chính sách đầu tư tại địa phương và doanh nghiệp mình đến các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Xem thông tin về Triển lãm (bản Tiếng Anh): Tại đây

Xem thông tin về Triển lãm (bản Tiếng Việt): Tại đây

Xem Hồ sơ tài trợ (bản Tiếng Anh): Tại đây

Xem Hồ sơ tài trợ (bản Tiếng Việt): Tại đây