Mẫu đăng ký tham gia "Đoàn doanh nhân quảng cáo Việt Nam" tham dự AdAsia Bali

Mẫu đăng ký tham gia "Đoàn doanh nhân quảng cáo Việt Nam" tham dự AdAsia Bali

31/08/2017 3109
Theo Thư mời tham gia Đại hội Quảng cáo Châu Á 2017 tại Bali, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam gửi đến Quý Hội viên, Quý Cơ quan, doanh nghiệp "Mẫu đăng ký tham gia "Đoàn doanh nhân Quảng cáo Việt Nam" tham dự AdAsia Bali 2017 như sau:

MẪU ĐĂNG KÝ

Tham gia“Đoàn doanh nhân Quảng cáo Việt Nam”

tham dự AdAsia Bali 2017  tại Indonesia.

 

 

Đơn vị ( hoặc cá nhân) đăng ký:…………………………………………………........

Địa chỉ:………………………………………………………………………………...

Điện thoại………………………Di động:……………………Fax………………….

Email:…………………………………………………………………………………

Đăng ký tham gia:

Chương trình 1: Dự Đại hội AdAsia Bali 2017:

Số người đăng ký:………………………………………

1/+ Họ tên…………………………………. Ngày sinh:..............................................

+ Số hộ chiếu…………………… Ngày và nơi cấp............................................ …….

2/ +Họ tên…………………………………..Ngày sinh:……………………………..

+ Số hộ chiếu…………………....Ngày và nơi cấp:………………………………….

Đại biểu đi kèm:

+ Họ tên…………………………………. ...Ngày sinh:..............................................

+ Số hộ chiếu…………………… Ngày và nơi cấp............................................ …….

Chương trình tham quan (2A):  Hà Nội –Bali– Hà Nội:

Số người đăng ký…………………

1/ + Họ tên………………………...............  Ngày sinh...............................................

+ Số hộ chiếu…………………… Ngày và nơi cấp:....................................................

2/ +Họ tên………………………………….. Ngày sinh:.............................................

+ Số hộ chiếu…………………… Ngày và nơi cấp:…………………………………

3/+Đăng ký dự tiệc khai mạc □            Bế mạc: □

Chương trình tham quan ( 2B) : TP. HCM - Bali – TP HCM:

Số người đăng ký:………… 

1/ + Họ tên………………………...............  Ngày sinh...............................................

      + Số hộ chiếu……………………Ngày và nơi cấp:....................................................

2/ +Họ tên………………………………….. Ngày sinh:.............................................

+ Số hộ chiếu…………………… Ngày và nơi cấp: ....................................................

3/+Đăng ký dự tiệc khai mạc □            Bế mạc: □

 

                                                                            …….., ngày      tháng…..năm 2017.

                                                                                       (ký và đóng dấu)

 

ĐỂ TẢI MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA, mời Quý Hội viên, Quý cơ quan, doanh nghiệp tải TẠI ĐÂY

CHI TIẾT THƯ MỜI THAM GIA ĐOÀN ĐẠI BIỂU, mời Quý Hội viên, Quý cơ quan xem TẠI ĐÂY