Lịch sử AdAsia và logo, chủ đề qua các kỳ đại hội

Lịch sử AdAsia và logo, chủ đề qua các kỳ đại hội

27/02/2017 1980
AdAsia (Đại hội Quảng cáo Châu Á) là sự kiện quảng cáo, truyền thông lớn trong khu vực, được tổ chức hai năm một lần, không chỉ thu hút thành viên tại các nước Châu Á mà còn thu hút đông đảo các nhà quảng cáo truyền thông quốc tế.

Liên đoàn Hiệp hội quảng cáo châu Á (AFAA) thành lập năm 1978 gồm 16 nước và vùng lãnh thổ thành viên bao gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Mông Cổ, Pakistan, Philippines, Đài Loan, Bang Lades, Sri Lanka, Nepan, Hong Kong và Trung Quốc.

Theo thông lệ của AFAA, cứ 2 năm một lần tổ chức Đại hội Quảng cáo châu Á, gọi tắt là AdAsia. Đại hội được tổ chức luân phiên tại các nước thành viên.

Chúng tôi xin giới thiệu Lịch sử AdAsia và chủ đề qua các kỳ đại hội:

 

1- Apr 22-24,1958 Tokyo, Japan:

"To determine and discuss common problems and pave the way to mutual development"

(Xác định và thảo luận những vấn đề và tìm các biện pháp cho sự phát triển chung lẫn nhau)


2- Oct. 24 29, 1960 Tokyo, Japan:
 
"More Advertising, More Trade, More Prosperity"
(Tăng cường quảng cáo, tăng cường thương mại, tăng cường sự thịnh vượng)

3- Oct. 15 19, 1962 Manila,Philippines

4- Nov. 2 6, 1964 Hong Kong:
"Be4 you 4get..."
(Trước khi bạn lãng quên)

5 - Nov. 4 9, 1966 Taiwan:
"Advertising and Asian Economic Growth"
(Quảng cáo và sự tăng trưởng kinh tế châu Á)

6- Jun, 26 29, 1968 Kuala Lumpur,Malaysia:
"Towards More Effective Communication in Asia"
(Hướng tới một nền truyền thông hiệu quả hơn ở châu Á)

7- Nov. 18 20, 1970 New Delhi,India :
"Advertising and the Emerging Market of Asia"
(Quảng cáo và thị trường mới nổi ở châu Á)

8- Nov. 6 9, 1972 Bangkok, Thailand:
"The Constructive Role of Advertising in Asia"
(Vai trò tích cực của Quảng cáo ở châu Á)

9- Nov. 3 8, 1974 Jakarta,Indonesia:
"Modern Advertising and Its Social Responsibilities of Change in Asia"
(Quảng cáo hiện đại và trách nhiệm xã hội trong sự thay đổi ở châu Á)

10- Nov. 1 5, 1976 Sydney,Australia

11- Nov. 15 18, 1978 Manila, Philippines:
"Responding to the Imperatives on Change in Asia"
(Câu trả lời cho sự thay đổi ở châu Á )

12- Sep. 15 19, 1980 Singapore:
"Communications towards Asia’s 21st Century"
(Truyền thông hướng tới thế kỷ 21 ở châu Á)

13- Sep. 27 Oct. 1, 1982 New Delhi, India:
"Advertising - An Essential Input for Economic Growth"
(Quảng cáo - Điều cần làm cho sự tăng trưởng kinh tế)

14- Jun, 18 21, 1984 Seoul, Korea:
"Advertising - Helping Asia Grow"
(Quảng cáo - Giúp châu Á tăng trưởng)

15- Jul. 7 11, 1986 Bangkok, Thailand:
"Ad-Venture in the Asian Economy" 
(Hoạt động quảng cáo trong nền kinh tế châu Á)

16- Feb. 18 22, 1989 Pakistan:
"Together Towards Tomorrow"
(Cùng nhau hướng tới tương lai)

17- Nov. 5 8, 1990 Kuala Lumpur,Malaysia :
"ADVERTISING, to PowerTomorrow’s Powerhouse : Asia"
(QUẢNG CÁO, nguồn lực cho ngôi nhà ngày mai: châu Á)

18- Nov. 7 10, 1993 Tokyo,Japan:
"The Winds of Change from Asia"
(Những thay đổi của châu Á)

19- Nov. 6 9, 1995 Bali, indonesia:
"Uptrend in Asia"
(Khuynh hướng phát triển châu Á )

20- Nov. 12 15, 1997 Manila Philippines:
"IMGINASIA"
(Ý tưởng Á châu)

21- Nov. 17 20, 1999 Pattaya, Thailand:
"INNOVASIA"
(Sáng tạo Á châu)

22- Nov. 19 21, 2001 Taiwan:
"From Evolution to Revolution"
(Từ tiến hóa đến cách mạng)

23 Nov. 11 14, 2003 Jaipur, India:
"Break the Rules"
(Phá vỡ những quy luật)

24- Nov. 20 23, 2005 Singapore:
"Winning in Asia" 
(Giành thắng lợi ở châu Á)

25- Oct. 21 24, 2007 Jeju Island, Korea;
" Beyond “____”"
(Vươn xa " ___")

26- Oct.22-25, 2009, Kuala Lumpur, Malaysia:
"Redifining the Future" 
(Xác định lại tương lai)

27- Oct. 31/10- Nov.03, 2011 New Delhi, India:
"Uncertainty: The new certainty" 
(Điều không chắc chắn: Điều chắc chắn mới)

28- NOV.2013, HaNoi, VietNam:
"Re-Engyneer Advertising."
(Tái cấu trúc hoạt động Quảng cáo)