Họp báo phát động Cuộc thi thiết kế Logo Quốc tế "Chương trình Bảo dưỡng thân tâm thời Covid"

Họp báo phát động Cuộc thi thiết kế Logo Quốc tế "Chương trình Bảo dưỡng thân tâm thời Covid"

08/03/2022 1464
Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tham gia Ban lãnh đạo "Chương trình Bảo dưỡng thân tâm thời Covid" trong "Nền tảng không gian số Vì Sức khoẻ cộng đồng" (CCH) do hơn 10 Hội, Hiệp hội, tổ chức đồng sáng lập

Kính gửi Quý thành viên, hội viên và các quý Cty, doanh nghiệp! Để chung tay cùng cả nước phòng, chống Covid 19, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đã tham gia Ban lãnh đạo "Chương trình Bảo dưỡng thân tâm thời Covid" trong "Nền tảng không gian số Vì Sức khoẻ cộng đồng" (CCH) do hơn 10 Hội, Hiệp hội, tổ chức đồng sáng lập. Trước mắt, Chương trình sẽ tổ chức Cuôc thi thiết kế Logo Quốc tế " Chương trình bảo dưỡng thân tâm thời Covid". Với tư cách Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, HHQCVN đã tổ chức phát động Cuộc thi qua hình thức họp báo trực tuyến vào ngày 07/3/2022. VP VAA xin gửi đến Quý đơn vị Thông cáo báo chí; Thông báo Thể lệ Cuộc thi kèm Thư mời tài trợ Cuộc thi để Quý đơn vị tham khảo và tích cực hưởng ứng, lan tỏa cho Cuộc thi đạt kết quả ./.

- Xem Thư mời tài trợ: Tại đây.

- Xem Thông cáo báo chí: Tại đây

- Xem Thể lệ cuộc thi (Tiếng Anh): Tại đây