Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam: Từng bước chuyển đổi số cho mỗi doanh nghiệp trong Hiệp hội

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam: Từng bước chuyển đổi số cho mỗi doanh nghiệp trong Hiệp hội

24/02/2023 384
Chuyển đổi số giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của lĩnh vực quảng cáo. Theo chia sẻ từ ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, hiện nay Hiệp hội đang từng bước phổ biến, tuyên truyền chuyển đổi số cho mỗi doanh nghiệp trong Hiệp hội.

Chuyển đổi số được nhắc tới là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện dựa trên những đột phá về công nghệ số. Với sự thay đổi về quy trình và mô hình hoạt động, những dịch vụ công nghệ sẽ được nâng cấp hoặc tạo theo một cách mới ấn tượng.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam

Ngày nay, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu để phát triển nền kinh tế Việt Nam theo sự chuyển mình của toàn thế giới trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ. Chuyển đổi số mang đến những lợi ích tuyệt vời như nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp, nâng cao năng suất làm việc của nhân viên hay nâng cao chất lượng của sản phẩm, dịch vụ cho hầu hết mọi ngành nghề.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác phổ biến, tuyên truyền cho hội viên về Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngay khi được phê duyệt để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Đến thời điểm hiện tại, Hiệp hội đã tổ chức nhiều buổi hội thảo hướng dẫn về blockchain, metaverse cũng như các buổi thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số

Trong thời gian tới, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam sẽ triển khai dự án đo lường khả năng và đánh giá việc chuyển đổi số của các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, việc khuyến khích, động viên và kịp thời biểu dương, quảng bá việc hội viên nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc sáng tạo, sản xuất, phổ biến các sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ cũng luôn được đơn vị chú trọng.

Những hoạt động trên đã từng bước định hình cho mỗi thành viên cái nhìn và hướng đi đúng trong việc đề ra kế hoạch phát triển trong làn sóng chuyển đổi số của Việt Nam và toàn thế giới. Sau thời gian triển khai, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành áp dụng các công nghệ mới trong quảng cáo ngoài trời, chạy quảng cáo online trên website, mạng xã hội, có các chiến dịch có sự tham gia của KOLs, hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để phân tích hành vi khách hàng và dữ liệu quảng cáo…