Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ II tại TP Hồ Chí Minh

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ II tại TP Hồ Chí Minh

25/03/2022 253
Ngày 19/3/2022, Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN) khóa V đã tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ II tại TP Hồ Chí Minh dưới hình thức trực tuyến kết hợp với trực tuyến.

Ngày 19/3/2022, Ban Chấp hành Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN) khóa V đã tổ chức Hội nghị thường kỳ lần thứ II tại TP Hồ Chí Minh dưới hình thức trực tuyến kết hợp với trực tuyến. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Trường Sơn, Hội nghị đã nghe Thường trực Hiệp hội báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội từ sau Đại hội lần thứ V (11/2022) đến nay và kế hoạch hoạt động đến hết năm 2022. Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để bàn thảo các văn kiện về công tác tổ chức và nhân sự làm cơ sở quan trọng cho các hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ V.