GÓP Ý BỔ SUNG, SỬA ĐỔI LUẬT QUẢNG CÁO

GÓP Ý BỔ SUNG, SỬA ĐỔI LUẬT QUẢNG CÁO

11/08/2021 1313
Kính gửi Quý thành viên, Hội viên, đơn vị trực thuộc HHQCVNNgày 06/8/2021 Bộ VHTTDL đã có  công văn số 2791/BVHTTDL-VHCS gửi đến các bộ, ngành và HHQCVN yêu cầu đóng góp cho tổng kết , đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết từ năm 2013 đến nay.
Đây là cơ hội 10 năm mới có.  Vì vậy Hiệp hội rất mong toàn thể hội viên hết sức quan tâm, dành thời gian tập trung nghiên cứu,  phản ánh đầy đủ tình hình, góp ý kiến xác đáng vào các văn bản liên quan để làm cơ sở cho việc sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo, phục vụ sự phát triển lâu dài của ngành QC.
Xin đề nghị các quý thành viên, hội viên, đơn vị trực thuộc căn cứ mẫu 4 tại Phụ lục kèm theo Công văn 2791 gửi kèm thư này để cho ý kiến đóng góp gấp bằng văn bản. Hạn chót là hết ngày 07/9/2021 gửi về VPHH (qua email, zalo, hoặc fax kèm bản mềm file Word) ) để HH kịp tổng hợp báo cáo Bộ trước 15/9. Trân trọng cám ơn./.
 
P/S: Quý HV có thể tham khảo Luật Quảng cáo và các văn bản có liên quan tại mục Văn bản pháp quy trên Website của HHQCVN: http//:www.vaa.org.vn.
 
1. Công văn số 2791/BVHTTDL - VHCS ngày 06/082021 của Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch về việc "Tổng kết báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết"
2. Quyết định số 2250/QĐ- BVHTTDL ngày 04/08/2021 của Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch về việc "Ban hành Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết"
3. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Đóng Góp Ý Kiến Về Quá Trình Thực Hiện Luật Quảng Cáo Và Các  Văn Bản Liên Quan
4. Đất Việt OOH : Đề Xuất Sửa Đổi Luật Quảng Cáo
5. Hội Quảng Cáo Thành Phố Hồ Chí Minh: Đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết
6. Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Đóng Góp Cho Tổng Kết Đánh Giá Thi Hành Luật Quảng Cáo Và Các Văn Bản Chi Tiết Quy Định Từ 2013 Đến Nay
7. Hiệp Hội Quảng Cáo Thành Phố Đà Nẵng Báo Cáo Về Việc Báo Cáo Tổng Kết Thi Hành Luật Quảng Cáo
8. Công Ty TNHH Mặt Trời Vàng Báo Cáo Tổng Kết 10 Năm Thực Hiện Luật Quảng Cáo Và Các Kiến Nghị Của Doanh Nghiệp
9. Báo Cáo Tổng Kết Về Việc Thi Hành Luật Quảng Cáo Của Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam
10. Công văn số 45 ngày 21/9/2021 của Hiệp Hội Tinh Dầu Hương Liệu Mỹ Phẩm Việt Nam về việc " Góp ý về luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết"