Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023

Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023

09/08/2023 593
Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia: "Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam" giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 được triển khai một số nội dung đáng chú ý trong năm nay.

Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia: "Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam" giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 được triển khai một số nội dung đáng chú ý trong năm nay.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1927/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia: "Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam" giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030. 

Xem thêm về Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam: Tại đây