Dự thảo hồ sơ đề nghị Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo

Dự thảo hồ sơ đề nghị Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo

02/02/2023 227
Ngày 31/01/2023 trên cổng TTĐT Bộ VHTTDL đã công bố Bộ DỰ THẢO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT QUẢNG CÁO để lấy ý kiến nhân dân.

Kính gửi Quý thành viên, Hội viên VAA,

Ngày 31/01/2023 trên cổng TTĐT Bộ VHTTDL đã công bố Bộ DỰ THẢO HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT QUẢNG CÁO để lấy ý kiến nhân dân.

Là đối tượng quan trọng nhất trong việc thực thi Luật Quảng cáo hiên tại cũng như tương lai, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) coi đây là một công tác trọng tâm của năm 2023 nên xin chuyển lại Bộ Hồ sơ và đề nghị các hội, Hiệp hội, chi hội, câu lạc bộ thành viên, phổ biến cho các hội viên nghiên cứu và tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo để lấy ý kiến đóng góp cho các tài liệu trong Hồ sơ do Bộ VHTTDL công bố.

Do thời hạn lấy ý kiến của Bộ đến hết 31/3/2023, VAA đề nghị các đơn vị hết sức quan tâm lấy ý kiến hội viên và tổng hợp thành văn bản góp ý chính thức gửi trực tếp về Bộ VHTTDL, đồng thời chuyển về VP VAA trước ngày 15/3/2023 để VAA tổng hợp chung báo cáo Bộ BHTTDL kịp thời hạn.

Trân trọng cảm ơn./.

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

- Dự thảo Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết

- Dự thảo Tờ trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo