Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 33 được tổ chức tại Hàn Quốc

Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 33 được tổ chức tại Hàn Quốc

27/02/2023 390
Được tổ chức bởi AFAA, AdAsia là trung tâm kết nối dành cho ngành công nghiệp quảng cáo đến từ hơn 20 quốc gia Châu Á.

Đây là cơ hội quan trọng để chia sẻ những ý tưởng đột phá, những hình mẫu mang ý nghĩa về sáng tạo, thương hiệu, tiếp thị số và công nghệ quảng cáo. Lễ hội văn hóa lớn của Châu Á mang tên AdAsia nhằm tôn vinh ngành công nghiệp QC và những giá trị văn hóa của các nước tham gia; mang tới cơ hội kinh doanh và kết nối đến với những quốc gia này.

Đây cũng là dịp nâng cao vị thế ngành công nghiệp QC của các nước tham gia. Đồng thời mở ra những cơ hội kinh doanh mới.

- Thông tin chi tiết chương trình (bản Tiếng Việt) : Tại đây

- Thông tin chi tiết chương trình (bản Tiếng Anh) : Tại đây