CV góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động Quảng cáo ngoài trời tại địa bàn Hà Nội

CV góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động Quảng cáo ngoài trời tại địa bàn Hà Nội

28/10/2022 983
Mời quý Hội viên tham khảo CV góp ý Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động Quảng cáo ngoài trời tại địa bàn Hà Nội 2022

Kính gửi Quý Hội viên

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, Hiệp hội đã có Thông báo lấy ý kiến đóng góp của HV vào Dự thảo Quy chế bổ sung, sửa đổi Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 cüa UBND Thành phố Hà Nội.

Đến hạn, Hiệp hội đã nhận được văn bản đóng góp của các đơn vị: Công ty Hả Việt, Cty Goldsun, Công ty Shojiki, Ban Vận động Thành lập Chi hội QC Thủ Đô và một số ý kiến cá nhân hội viên. Qua nghiên cứu và chọn lọc những ý kiến hợp lý, hợp luật, Hội đồng Chuyên môn đã đề xuất được lãnh đạo HH duyệt, ký công văn góp ý chính thức gửi đến Sở VHTT Hà Nội đúng như thời hạn quy định (28/10/22).

VP xin gửi đến Quý HV VB chính thức của HH để Quý HV tham khảo và có thể gửi thêm ý kiến đóng góp trực tiếp về Sở VHTT Hà Nội. Tại đây

Trân trọng cảm ơn./.