Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) "Quảng cáo sáng tạo Việt Nam"

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) "Quảng cáo sáng tạo Việt Nam"

19/03/2021 1972
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định và kế hoạch về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) "Quảng cáo sáng tạo Việt Nam".

Kính gửi Quý thành viên, hội viên VAA

Thực hiện Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia " Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam " giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, ngày 12/3/2021 Bộ Văn hóa đã ban hành Quyết định số 871/QĐ-BVHTTDL  kèm theo Kế hoạch "Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) "Quảng cáo sáng tạo Việt Nam". 
HHQCVN xin chuyển đến Quý thành viên, hội viên Quyết định và Kế hoạch 871 và đề nghị Quý thành viên, hội viên  hưởng ứng và vận động đông đảo các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia, gửi nhiều bài thi này để có thể lựa chọn được biểu trưng tiêu biểu cho "Giải thưởng quảng cáo sáng tạo Việt Nam" mà Bộ VHTTDL đang phối hợp với Hiệp hội để tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2021 này.
Trân trọng./.