Công văn 962/UBND-KT của UBND TP Hà Nội trả lời kiến nghị của VAA

Công văn 962/UBND-KT của UBND TP Hà Nội trả lời kiến nghị của VAA

24/03/2017 1785

Kính gửi Quý Hội viên Hiệp Hội Quảng Cáo Việt Nam,

 

1. Vừa qua, sau b/c phản ánh và kiến nghị của HHQCVN về hiện trạng hoạt động quảng cáo gửi Chính phủ và VCCI về việc thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, HHQCVN đã nhận được công văn số 962/UBND-KT ngày 08/3/2017 của UBND TP Hà Nội trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp do VCCI tổng hợp, trong đó có những kiến nghị của HHQCVN. THeo chỉ đạo của Chủ tịch HH, VP xin chuyển lại toàn văn văn bản của UBND TP Hà Nội để quý HV tham khảo.

 

2. Nhân đây, qua nhiều ý kiến của HV phản ánh về những khó khăn trong việc xây dựng công trình QC, VP xin gửi lại Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng" đã có những điều chỉnh hợp lý để quý hội viên thực hiện ( chú ý Khoản 6, Điều 8).

 

3. Theo đề xuất của các hội viên, Thường trực HH khuyến khích các hội, chi hội, hội viên các tinh, thành tổ chức gặp gỡ với nhau hàng tháng vào ngày 24 ( là ngày thành lập VAA 24/8/2001) để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phản ảnh tình hình hoạt động để cùng hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Cảm ơn./.

Quý Hội viên xem nội dung công văn Tại đây:

 

Công văn 962/UBND-KT ngày 08/3/2017 của UBND TP Hà Nội trả lời kiến nghị của HHQCVN

 

Quý Hội viên xem nội dung Thông tư hướng dẫn Tại đây:

 

Thông tư 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về cấp phép xây dựng