Chương trình sự kiện: "Hiệp hội Quảng cáo Quốc gia - Đồng hành chuyển đổi số Quốc gia"

Chương trình sự kiện: "Hiệp hội Quảng cáo Quốc gia - Đồng hành chuyển đổi số Quốc gia"

29/09/2022 419
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp hội viên, các đối tác và khách hàng giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số thích ứng với xu thế của xã hội và tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới nhất.

Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam trân trọng kính mời các uỷ viên BCH Hiệp hội, các hội viên, các đối tác và khách hàng của Hiệp hội cùng tham gia sự kiện vào: 

  • Thời gian:  8:00 - 11:30, thứ 4 ngày 05/10/2022
  • Địa điểm: Nhà hát múa rối Việt Nam, số 361 Trường Chinh, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp hội viên, các đối tác và khách hàng giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi số thích ứng với xu thế của xã hội và tiếp cận với những xu hướng công nghệ mới nhất. 

BTC xin gửi kèm thư mời, chương trình diễn ra dưới đây: