Quảng cáo truyền hình là gì?

Quảng cáo truyền hình là gì?

17/03/2017 3253

Nhiều người cho rằng quảng cáo truyền hình là quá nhiều, nhàm chán và không ai quan tâm. Đừng tin là không ai quan tâm...

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời doanh nghiệp cần biết

Thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời doanh nghiệp cần biết

20/03/2017 9963

Dưới đây là thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời theo đúng trình tự và quy định của pháp luật mà các doanh...

Các hình thức quảng cáo Truyền Hình hiện nay

Các hình thức quảng cáo Truyền Hình hiện nay

20/03/2017 7833

Giữa vô vàn các phương tiện truyền thông đại chúng, bạn đã tham khảo rất nhiều các hình thức quảng cáo khác nhau...

Các hình thức quảng cáo truyền hình cho doanh nghiệp

Các hình thức quảng cáo truyền hình cho doanh nghiệp

17/03/2017 2199

Bạn là một chủ doanh nghiệp hay một marketing chuyên nghiệp luôn trăn trở, mong muốn đem sản phẩm cũng như thương...

Quảng cáo trên Truyền hình tác động đến Doanh nghiệp như thế nào?

Quảng cáo trên Truyền hình tác động đến Doanh nghiệp như thế nào?

17/03/2017 2183

Mức độ sử dụng hình thức QC trên truyền hình của các doanh nghiệp thấp hơn so với QC trên báo/ tạp chí. 32,3% doanh...

Quảng cáo truyền hình là gì?

Quảng cáo truyền hình là gì?

17/03/2017 3253

Nhiều người cho rằng quảng cáo truyền hình là quá nhiều, nhàm chán và không ai quan tâm. Đừng tin là không ai quan tâm...