Quảng cáo trên Truyền hình tác động đến Doanh nghiệp như thế nào?

Quảng cáo trên Truyền hình tác động đến Doanh nghiệp như thế nào?

17/03/2017 2154
Mức độ sử dụng hình thức QC trên truyền hình của các doanh nghiệp thấp hơn so với QC trên báo/ tạp chí. 32,3% doanh nghiệp thường xuyên sử dụng truyền hình làm phương tiện QC trong khi tỷ lệ này đối với báo và tạp chí cao hơn 50%. 6,5% các doanh nghiệp chưa bao giờ QC các sản phẩm/ dịch vụ của mình trên ti vi, 12,9% một vài lần sử dụng hình thức QC qua truyền hình, trong khi không có doanh nghiệp nào chưa bao giờ QC qua báo và tạp chí.

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng hình thức QC trên truyền hình đều thông qua các kênh của Đài truyền hình VN (VTV/ VCTV). Truyền hình kỹ thuật số cũng là các kênh truyền thông khá mới mẻ ở nước ta nhưng cũng đã có đến 54,8% các doanh nghiệp lựa chọn kênh truyền thông này để đăng tải các chương trình QC.


Khi QC trên truyền hình, thời lượng QC thường là 30 giây (50%). Các thời lượng 20 giây, 45 giây và 60 giây cũng thường xuyên được lựa chọn (khoảng 30%). Thời lượng ít hơn hoặc nhiều hơn ít được các doanh nghiệp lựa chọn để đăng tải QC (chỉ dưới 10%). Trong các doanh nghiệp được điều tra, không doanh nghiệp nào có các QC trên truyền hình với thời lượng quá 2 phút.

Thời điểm các QC xuất hiện nhiều nhất là trong các chuyên mục QC (93,5%). Kế đến là các bộ phim truyện/ phim truyền hình (70%). Khoảng 50% các doanh nghiệp lựa chọn thời điểm xuất hiện QC của doanh nghiệp mình trong các chương trình/ nội dung về thời sự, chính trị, văn hóa xã hội, các gameshow, các talkshow/ diễn đàn trao đổi, hỏi đáp; 35,5% các QC của các doanh nghiệp được đưa vào trong các chương trình ca nhạc, nghệ thuật, sân khấu.

Thời điểm xuất hiện QC thường vào trước/ phần đầu các chương trình. 80% các doanh nghiệp có QC xuất hiện trong các chuyên mục QC, gắn QC của doanh nghiệp mình vào phần đầu của chương trình này, đối với các gameshow là 68,8% và các talkshow/ diễn đàn trao đổi, hỏi đáp là 66,7%. Đối với các bộ phim truyện/ phim truyền hình, thời điểm các xuất hiện QC thường được lồng vào trong/ phần giữa (81%). Hơn 30% các chương trình QC gắn vào sau/ phần cuối của các talkshow/ diễn đàn trao đổi, hỏi đáp, các bộ phim truyện/ phim truyền hình và các chuyên mục QC. 41,7% các doanh nghiệp có các chương trình QC gắn với các chương trình ca nhạc, nghệ thuật, sân khấu, lồng chương trình QC của mình xuyên suốt chương trình. Ở các chương trình khác, chỉ khoảng 10% các QC xuyên suốt toàn bộ chương trình.

QC qua truyền hình là một hình thức QC vô cùng phổ biến. Có tới 4/5 mẫu nghiên cứu sử dụng hình thức QC này ở mức độ nhiều lần và thường xuyên. Hầu hết các doanh nghiệp (93,5%) lựa chọn các kênh của Đài truyền hình VN (VTV/VCTV) để phát các chương trình QC của mình. Cũng có tới 54,8% doanh nghiệp có các QC xuất hiện trên các kênh của Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC), mặc dù đây là kênh truyền thông khá mới mẻ ở nước ta. Một nửa số doanh nghiệp được hỏi có thời lượng QC trên truyền hình vào khoảng 30 giây. Các doanh nghiệp có QC mà thời lượng phát sóng trên 90 giây rất thấp, chỉ chiếm 6,6% mẫu điều tra. Các chương trình mà QC của các doanh nghiệp thường xuất hiện là các chuyên mục QC (93,5%), các bộ phim truyện/ phim truyền hình (70%) và các chương trình/ nội dung về thời sự, chính trị, văn hóa xã hội (51,6%). Các chương trình khác như các gameshow, các talkshow/ diễn đàn trao đổi, hỏi đáp và các chương trình ca nhạc, nghệ thuật, sân khấu có dưới 50% các doanh nghiệp lựa chọn để gắn chương trình QC của mình. Hầu hết QC của các doanh nghiệp thường được gắn vào phần đầu các chương trình đó. Tỷ lệ các doanh nghiệp dự định sẽ sử dụng hình thức QC này vẫn rất cao (77,4%), mặc dù đã giảm đôi chút so với hiện tại (80,6%).

 

(Theo Luận án của Đồng Xuân Thụ)