Kết quả tìm kiếm cho từ khóa: AdAsia Bali 2017

Trang chủ Tìm kiếm
Bao cao tom tat bai thuyet trinh cua nhung dien gia tai AdAsia Bali 2017

Báo cáo tóm tắt bài thuyết trình của những diễn giả tại AdAsia Bali 2017

28/11/2017 1888

Đại hội Quảng cáo Châu Á (ADASIA) lần thứ 30 được tổ chức tại Bali, Indonesia từ 8 - 10/11/2017

AdAsia Bali 2017

AdAsia Bali 2017

02/11/2017 1745

Korea Sign Historic Partner Agreement | Ramesh Narayan Elected President of IAA India | AFAA Fastrack | AFAA Guest of Honour at Nepal Ice Crity Awards | New Members

Chuong trinh Dai hoi AdAsia Bali 2017

Chương trình Đại hội AdAsia Bali 2017

31/08/2017 1970

Nằm trong hoạt động tham gia Đại hội AdAsia Bali 2017, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam gửi đến Quý Hội viên và Quý Cơ quan chi tiết Chương trình Đại hội Quảng cáo Châu Á 2017 tại Bali từ ngày...

Chuong trinh danh cho dai bieu tham du AdAsia Bali 2017

Chương trình dành cho đại biểu tham dự AdAsia Bali 2017

31/08/2017 2685

Theo Thư mời tham gia Đại hội Quảng cáo Châu Á 2017 tại Bali, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam thông báo chi tiết về Chương trình dành cho Đại biểu tham dự đại hội như sau:

Thu moi tham gia AdAsia Bali 2017

Thư mời tham gia AdAsia Bali 2017

31/08/2017 2158

Đại hội Quảng cáo châu Á là diễn đàn chuyên nghiệp của Liên đoàn Hiệp hội Quảng cáo Châu Á. Để đáp ứng nâng cao nghiệp vụ, kết hợp tạo điều kiện tham quan, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức đi...