DANH SÁCH BCH HHQCVN  NHIỆM KỲ III  (2011 – 2016)

 

TT

Họ tên

Đơn vị /

Chức vụ

Chức danh

K.III

Ghi chú

  01

Ô. Đinh Quang Ngữ

0903406960

dinhquangngu.ct@vaa.org.vn

Chủ tịch  HHQCVN

Chủ tịch

 

02

Ô. Trần Hùng

0912 066 611

hungvaa@yahoo.com.vn

Văn phòng VAA

P. Chủ tịch

Thường trực

kiêm TTK

 

03

Ô. Đỗ Kim Dũng

0903 709 523 dodung@arti.edu.vn

GĐ Cty Quảng cáo 

An Tiêm (TP.HCM); Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo VN

P. Chủ tịch

 

04

B. Đoàn Thị Kim Hồng

0903 925 916

hongciat@gmail.com

Cty CP QC Thương mại 

Hội chợ Quốc tế CIAT

 (TP HCM)

P. Chủ tịch

 

05

Đào Văn Kính

0903 805314

kinh@datvietvac.vn

GĐ điều hành Cty TNHH QC Đất Việt (TP. HCM)

P. Chủ tịch

 

06

Ô. Nguyễn Văn Lai

0983 445 555

Chủ tịch Hiệp hội 

Quảng cáo Hà Nội

P. Chủ tịch

 

07

Ô. Nguyễn Trường Sơn

0913 230 770

truongson77mm@gmail.com

GĐ Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Bộ TT&TT

P. Chủ tịch

 

08

Ô. Trần Đăng Tuấn

0903456095

trandangtuanvfc@yahoo.com

TGĐ Cty CP Nghe nhìn Toàn Cầu (AVG)

    P. Chủ tịch

 

09

Ô. Nguyễn Tuấn Việt

0903907117

vanphonghaa@yahoo.com.vn

Chủ tịch HHQC TP HCM

P. Chủ tịch

Xin rút 

giữa NK

10

B. Nguyễn Thu Giang

0913220766

giangnt71@hn.vnn.vn

TGĐ Cty CP Niên giám Điện thoại và Trang Vàng 1-Việt Nam, (Hà Nội)

ỦV Thường vụ,

Trưởng ban Kiểm tra

 

11

B. Lê Thị Thúy Hạnh

0903 288 262

lehanh@tvplus.com.vn

Tổng GĐ  Cty CP TV Cộng, (Hà Nội)

Ủy viên Thường vụ

Xin rút 

giữa NK

12

Ô. Hoàng Ngọc Nam

0903 319 575

ngocnam.hoang@victory-mind.com

P.TGĐ Nhóm Cty 

Chiến Thắng, (TP HCM)

Ủy viên Thường vụ

 

13

Ô. Nguyễn Danh Thuận

0903 431 167

thuannd2001@yahoo.com

P.TGĐ Cty TNHH một thành viên TT Hội chợ T.lãm VN

Ủy viên Thường vụ 

 

14

Ô. Lê Thanh Ba

0903 214 932

hatuba.ceo@hatuba.com.vn

GĐ Cty Quảng cáo HATUBA, (Thanh Hóa)

Ủy viên BCH 

 

15

Ô. Nguyễn Thanh Bình

0915 222 666

binhmhg@gmail.com

CT HĐQT Cty CP Quốc tế Minh Hoàng Gia, (Hà Nội)

Ủy viên BCH 

 

16

Ô. Nguyễn Quý Cáp

0903 805 481

namhien@youthad.com.vn

CT  HĐQT Cty CP 

Quảng cáo Trẻ, TP HCM

Ủy viên BCH 

 

17

Ô. Lê Quang Chừng

0913 240 550

lechungacsvn@gmail.com

CT , TGĐ Cty CP Đầu tư và Phát triển Văn hoá VN (ACS), (Hải Phòng)

Ủy viên BCH 

 

0  18

Ô. Phạm Ngọc Cường

0903 351 387;

ngoccuongp@yahoo.com

GĐ Cty TNHH Sản xuất TM DV Quảng cáo Cường Khanh, (TP HCM)

Ủy viên BCH  

19

Ô. Huỳnh Văn Duy

0903 515555

hoangduyart@gmail.com

GĐ Cty In Mỹ thuật 

Đà Nẵng

Ủy viên BCH

 

20

Ô. Nguyễn Thanh Đảo

0989 044 590

dao@dongnam.com.vn

Tổng GĐ Cty CP Q.cáo và Xúc tiến Thương mại 

Đông Nam, (TP HCM)

Ủy viên BCH 

 

21

Ô. Nguyễn Văn Hà

0989 186 867

habestfood@goldenphoenix.com.vn

P.TGĐ Cty CP Truyền thông và Quảng cáo 

Phượng Hoàng Vàng, (HN)

Ủy viên BCH

 

22

Ô. Đỗ Xuân Hạ

0988889888

ha9461@yahoo.com

Phó cục trưởng Cục 

Xúc tiến Thương mại, 

Bộ Công thương

Ủy viên BCH 

 

23

B. Nguyễn Thanh Hà

0913581182

Thanhha.vaa@gmail.com

Chánh VP VAA

Ủy viên BCH,

P. Tổng Thư ký

Bổ sung giữa NK

24

B. Đỗ Thị Lan Hương

0903252678

huongtvad@yahoo.com

Q. GĐ T Tâm QC và DV truyền hình, Đài THVN

Ủy viên BCH 

 

25

Ô. Đinh Văn Khải

0913217848

khaidv@vinexad.com.vn

P.TGĐ Cty CP QC Hội chợ Thương mại Vinexad (H.Nội)

Ủy viên BCH 

 

26

Ô. Nguyễn Chí Kiên

0913 808 008

kien_nguyen@cmnoutdoor.com

CT HĐ thành viên Cty  TNHH Dịch vụ Quảng cáo C.M.N, (TP HCM)

Ủy viên BCH  

27

B. Phạm Thị Kim Tuyết Loan

0903 837 198

loan.ptkt@yp.com.vn

GĐ Cty CP Niên giám 

Điện thoại & Trang vàng 2 VN (TPHCM)

Ủy viên BCH 

Xin rút 

giữa NK

28

B.  Trần Thị Thanh Mai

0903 884716

thanhmai.tran@kantarmedia.com

Chủ tịch HĐTV Cty 

Mai Thanh, TGĐ TNS Media VN (TPHCM)

Ủy viên BCH 

 

29

Ô. Phan Hữu Minh

0913 581 857

huuminh313@gmail.com

GĐ,TBT Đài PTTH

Thái Nguyên

Ủy viên BCH 

 

30

Ô. Nguyễn Anh Minh

0938 120 179

anhminh@ngoisaocorp.com

GĐ Cty CP Truyền thông Giải trí Ngôi Sao, 

(TP HCM)

Ủy viên BCH 

 

31

B. Bùi Thị Kim Nga

01648278888

ngabinhminhad@gmail.com

TGĐ Cty QC Bình Minh,

(Hà Nội)

Ủy viên BCH 

Xin rút 

giữa NK

32

B. Nguyễn Thị Kiều Oanh

0904 288 008

oanhnguyen@goldsungroup.com.vn

GĐ Cty TNHH 

Mặt Trời Vàng, (Hà Nội)

Ủy viên BCH 

 

33

B. Nguyễn Thị Thu Phương

0903 738 897

phuong@kimminh.com

GĐ Cty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Kim Minh, (HCM)

Ủy viên BCH,

UV Ban Kiểm tra 

 

34

Ô. Đoàn Văn Sang

0903 852 827

sangdoan@dcavn.com

GĐ Cty TNHH Thiết kế Quảng cáo D.C.A, (TPHCM) 

Ủy viên BCH 

Xin rút 

giữa NK

35

B. Đặng Thị Bạch Sương

0948 338 833

huelien.ct@gmail.com

GĐ Cty TNHH Thương mại QC Huệ Liên, Cần Thơ

Ủy viên BCH 

 

36

Ô. Đặng Văn Sơn

0903 816 762

dangvanson@phuocson.com

TGĐ Cty TNHH Quảng cáo Phước Sơn, (TP HCM)

Ủy viên BCH 

 

37

Ô.  Nguyễn Văn Tấn

0903 506 364

bichthuybvh@yahoo.com

Vụ Trưởng- GĐ Cơ quan Đại diện Bộ VHTTDL tại TPHCM

Ủy viên BCH 

 

38

Ô. Dương Đức Thịnh

0903 758 918

ddthinh@daithanh.net.vn

GĐ Cty TNHH 

Truyền thông Đại Thành, (TP HCM)

Ủy viên BCH 

 

39

Ô. Đồng Xuân Thụ

0913 220 939

dongxuanthu@gmail.com

GĐ Cty Quảng cáo Báo chí Truyền hình VN, (Hà Nội)

Ủy viên BCH 

 

40

Ô. Đàm Minh Thuỵ

0913 207 985

damminhthuy@fpt.vn

GĐ Cty Quảng cáo Dolphin,

(Hà Nội)

Ủy viên BCH 

 

41

Ô. Nguyễn Đức Tuấn

0913 481 555

tuanvanhoa@gmail.com

GĐ CQ Đại diện VP Bộ VHTTDL tại Đà Nẵng

Ủy viên BCH 

 

42

Ô. Lê Đình Trọng

0938 831 999

letrong@styletv.vn

TGĐ Cty CP Truyền hình Cáp STV (Hà Nội)

Ủy viên BCH