DANH SÁCH BCH HHQCVN  NHIỆM KỲ II  (2006 – 2011)

 

TT

Họ tên

Đơn vị /

Chức vụ

Chức danh

K.II

Ghi chú

  01

Ô. Đinh Quang Ngữ

0903406960

dinhquangngu.ct@vaa.org.vn

Chủ tịch  HHQCVN, 

Thứ trưởng Bộ VHTTDL

Chủ tịch

 

  02

Ô. Hà Văn Tăng,

0913.221580

Văn phòng VAA

P. Chủ tịch

Thường trực kiêm TTK

 

03

Ô. Nguyễn Quý Cáp

0903 805 481

namhien@youthad.com.vn

CT  HĐQT Cty CP 

Quảng cáo Trẻ, TP HCM

P. Chủ tịch 

 

04

Ô. Đỗ Kim Dũng

0903 709 523 dodung@arti.edu.vn

GĐ Cty Quảng cáo 

An Tiêm (TP.HCM); Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo VN

P. Chủ tịch

 

05

B. Đoàn Thị Kim Hồng

0903 925 916

hongciat@gmail.com

Cty CP QC Thương mại 

Hội chợ Quốc tế CIAT 

(TP HCM)

P. Chủ tịch

 

06

Ô. Đào Văn Kính 

0903.805314

GĐ Cty Đất Việt (HCM)

P. Chủ tịch

 

07

Ô. Nguyễn Văn Lai

0983 445 555

Chủ tịch Hiệp hội 

Quảng cáo Hà Nội

P. Chủ tịch

Bổ sung 

giữa NK

08

Ô. Nguyễn Trường Sơn

0913 230 770

truongson77mm@gmail.com

GĐ Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Bộ TT&TT

P. Chủ tịch

 

09

Ô. Đàm Minh Thuỵ

0913 207 985

damminhthuy@fpt.vn

GĐ Cty Quảng cáo Dolphin,

(Hà Nội)

P. Chủ tịch

 

19

B. Nguyễn Thu Giang

0913220766

giangnt71@hn.vnn.vn

TGĐ Cty CP Niên giám Điện thoại và Trang Vàng 1-Việt Nam, (Hà Nội)

Ủy viên Thường vụ 

Bổ sung 

giữa NK

10

B. Lê Thị Thúy Hạnh

0903 288 262

lehanh@tvplus.com.vn

Tổng GĐ  Cty CP TV Cộng, (Hà Nội)

Ủy viên Thường vụ

Bổ sung 

giữa NK

11

Ô. Phan Ngọc Hợi 

 0913.406333.

Chủ tịch HHQC 

TP Đà Nẵng

Ủy viên Thường vụ

Xin rút

giữa NK

12

Ô. Trần Hùng

0912 066 611

hungvaa@yahoo.com.vn

Văn phòng VAA

UV Thường vụ

P.  TTK. Chánh VP

 

13

B. Hana Đặng Hương

0903846434

GĐ CTy CP Quảng cáo Goldsun Comunication

 (TP HCM)

Ủy viên Thường vụ

Xin rút

giữa NK

14

Ô. Nguyễn Chí Kiên

0913 808 008

kien_nguyen@cmnoutdoor.com

CT HĐ thành viên Cty  TNHH Dịch vụ Quảng cáo C.M.N, (TP HCM)

Ủy viên Thường vụ

Bổ sung 

giữa NK

  15

Ô. Đào Văn Bình 

0913.240027

GĐ Cty Bình Đào, 

(TP Hải Phòng)

Ủy viên BCH

 

16

Ô. Nguyễn Văn Còn

0913.927722;

GĐ Cty Quảng cáo Sài Gòn. (TP HCM)

Ủy viên BCH

 

17

Ô. Nguyễn Mạnh Cường 

0913.211139;

GĐ Cty Anh Anh và 

Cộng sự (Hà Nội)

Ủy viên BCH

 

18

Ô. Trần Minh Chính

0913.343000;

P. Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT)

Ủy viên BCH

 

20

Ô. Nguyễn Thanh Hùng 

0905.778899

GĐ Cty CP Quảng cáo & Dịch vụ Văn hóa Đà Nẵng

Ủy viên BCH

 

21

Ô. Kha Kim Hùng 

0903.503212;

GĐ Cty Khải Hoàn 

(TP. Đà Nẵng)

Ủy viên BCH

 

22

Ô. Đinh Văn Khải

0913217848

khaidv@vinexad.com.vn

P.TGĐ Cty CP QC Hội chợ Thương mại Vinexad 

(Hà Nội)

Ủy viên BCH 

Bổ sung 

giữa NK

23

Ô. Nguyễn Thành Lương. 

0913.222214

luongnt@tvad.com.vn

GĐ Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo, Đài Truyền hinh Việt Nam (TVad)

Ủy viên BCH

 

24

Ô. Hoàng Ngọc Nam

0903 319 575

ngocnam.hoang@victory-mind.com

P.TGĐ Nhóm Cty 

Chiến Thắng, (TP HCM)

Ủy viên BCH 

 

25

Ô. Trần Minh Ngọc

0913.870324;

P. GĐ Cty Hội chợ - 

Triển lãm Quốc tế Cần Thơ

Ủy viên BCH

Xin rút  giữa NK

26

B. Bùi Thị Kim Nga

01648278888

ngabinhminhad@gmail.com

TGĐ Cty QC Bình Minh,

(Hà Nội)

Ủy viên BCH 

 

27

Ô. Huỳnh Thanh Sơn

Trưởng Chi hội Quảng cáo TP Cần Thơ

Ủy viên BCH

Bổ sung 

giữa NK

28

Ô. Nguyễn Trường Sơn

TGĐ Cty Truyền thông 

Dầu khí VN (Hà Nội)

Ủy viên BCH

Bổ sung, xin rút giữa NK

29

B. Đặng Thị Bạch Sương

0948 338 833

huelien.ct@gmail.com

GĐ Cty TNHH Thương mại QC Huệ Liên, Cần Thơ

Ủy viên BCH 

 

30

Nguyễn Văn Tấn

0903 506 364

bichthuybvh@yahoo.com

GĐ CQ Đại diện Bộ VHTTDL tại TP HCM

Ủy viên BCH

Bổ sung 

giữa NK

31

Ô. Hà Đình Thái 

0903.421914

GĐ Cty Quảng cáo Hà Thái

(Hà Nội)

Ủy viên BCH

Xin rút giữa NK

32

Ô. Đồng Xuân Thụ

0913 220 939

dongxuanthu@gmail.com

GĐ Cty Quảng cáo Báo chí Truyền hình VN, (Hà Nội)

Ủy viên BCH 

 

33

Ô. Lê Đình Trọng

0938 831 999

letrong@styletv.vn

TGĐ Cty CP Truyền hình Cáp STV (Hà Nội)

Ủy viên BCH 

 

34

Ô. Vũ Huy Thông.

 0904.111578.

thongvh@neu.edu.vn

Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Ủy viên BCH