DANH SÁCH BCH HHQCVN NHIỆM KỲ I  (2001– 2006)

 

 

TT

Họ tên

Đơn vị /

Chức vụ

Chức danh

K.III

Ghi chú

01

Võ Hồng Quang

Nguyên Thứ trưởng Bộ

 Văn hóa, Thông tin

Chủ tịch

Xin rút 

giữa NK

  02

Ô. Hà Văn Tăng,

0913.221580

Cục Trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ VHTTDL

- P. Chủ tịch

- Chủ tịch

Bổ sung CT giữa NK

03

Ô. Trần Nguyệt Đán

0903406260

Chủ tịch Cty Quảng cáo Thời Gian (Hà Nội)

P.Chủ tịch kiêm TTK

 

04

Ô. Đỗ Gia Bính

0903405224

Chủ tịch CtyTNHH 

Việt Nam Giao tiếp

P. Chủ tịch

Thường trực

 

05

Ô. Nguyễn Quý Cáp

0903 805 481

CT  HĐQT Cty CP 

Quảng cáo Trẻ, TP HCM

P. Chủ tịch 

 

06

Ô. Nguyễn Trường Sơn

0913 230 770

P.TGĐ Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Bộ VHTT

Ủy viên Thường vụ, Phó TTK

 

07

Ô. Đào Văn Kính 

0903.805314

GĐ Cty Quảng cáo Đất Việt (TP.HCM)

Ủy viên    

   Thường vụ

 

08

Trần Thị Thanh Mai

0903901362

GĐ Cty Quảng cáo 

Mai Thanh (TP. HCM)

ỦV Thường vụ

Phó TTK

 

09

Phạm Vũ

0913213535

Chủ tịch HĐQT Cty 

Quảng cáo Trẻ Hà nội

Phó TTK

 

10

Trần Văn Anh

0913405666

GĐ Cty Quảng cáo 

Sao Sáng (TP. Đà Nẵng)

Ủy viên BCH

 

11

Đào Nguyên Cát

TBT Thời báo Kinh tế 

(Hà Nội)

Ủy viên BCH

Xin rút 

giữa NK

12

Nguyễn Mạnh Chiến

0903230604

Trường phòng QC Cục VHCS, Bộ VHTTDL

Ủy viên BCH

 

13

Nguyễn Thị Thanh Chung

0913219159

P. GĐ Cty CP Tiền Phong,

(Hà Nội)

Ủy viên BCH

Xin rút 

giữa NK

14

Lê Quang Chừng

0913240550

GĐ Cty CP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Hải Phòng)

Ủy viên BCH

 

15

Ô. Nguyễn Văn Còn

0913.927722;

GĐ Cty Quảng cáo Sài Gòn. (TP HCM)

Ủy viên BCH

Bổ sung giữa NK

16

Phan Anh Dũng

0913802331

Văn phòng VAA

Ủy viên BCH

Xin rút 

giữa NK

17

Ô. Đỗ Kim Dũng

0903 709 523 

GĐ Cty Quảng cáo 

An Tiêm (TP.HCM)

Ủy viên BCH

    Bổ sung

   giữa NK

18

Ngô Văn Định

0903590504

GĐ Cty Quảng cáo Trẻ 

Phú Yên

Ủy viên BCH

 

19

Phạm Quỳnh Giang

0903803437

GĐ Cty Vinaxad TP HCM

Ủy viên BCH

  Bổ sung

   giữa NK

20

Ô. Trần Hùng

0912 066 611

Văn phòng VAA

Uỷ viên BCH,

Chánh VP

Bổ sung giữa NK

21

Ô. Nguyễn Thanh Hùng 

0905.778899

GĐ Cty CP Quảng cáo 

Đà Nẵng

Ủy viên BCH

Bổ sung

giữa NK

22

B. Đoàn Thị Kim Hồng

0903 925 919

Cty CP QC Thương mại 

Hội chợ Quốc tế CIAT (TP HCM)

Ủy viên BCH

Bổ sung giữa NK

23

Ô. Nguyễn Chí Kiên

0913 808 008

CT HĐ thành viên Cty  TNHH Dịch vụ Quảng cáo C.M.N, (TP HCM)

Ủy viên BCH

Bổ sung giữa NK

24

Trương Lộc

0903988744

GĐ Cty Quảng cáo 

Viên Minh, TP HCM

Ủy viên BCH

Xin rút 

giữa NK

25

Nguyễn Thành Lương

0913222214

GĐ Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo, Đài Truyền hình VN (TVad)

Ủy viên BCH

 

26

Nguyễn Quế Liêm

0913510619

P. Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban Tư tưởng Văn hóa TW

Ủy viên BCH

Xin rút

 giữa NK

27

Nguyễn Duy Nghĩa

0912608222

Phó CVP Bộ Thương mại

Ủy viên BCH

Xin rút 

giữa NK

28

Đặng Công Ngoãn

0913234807

GĐ Cty Quảng cáo AE, 

Bộ VHTT

Ủy viên BCH

 

29

Ô. Trần Minh Ngọc

0913.870324;

P. GĐ Cty Hội chợ - Triển lãm Quốc tế Cần Thơ

Ủy viên BCH

 

30

B. Bùi Thị Kim Nga

01648278888

TGĐ Cty QC Bình Minh,

(Hà Nội)

Ủy viên BCH 

Bổ sung giữa NK

31

Bùi Xuân Phát

09033220821

CV Vụ Tổ chức, Bộ VHTT

Ủy viên BCH

Xin rút 

giữa NK

32

Đoàn Đình Sơn

0903702689

GĐ Cty Vinatafs (TP HCM)

Ủy viên BCH

 

33

Ô. Hà Đình Thái 

0903.421914

GĐ Cty Quảng cáo Hà Thái

(Hà Nội)

Ủy viên BCH

 

34

Phạm Ngọc Thanh

0913460539

GĐ Cty Thái Bình Dương, Nha Trang, Khánh Hòa

Ủy viên BCH

 

35

Ô. Đàm Minh Thuỵ

0913 207 985

GĐ Cty Quảng cáo Dolphin,

(Hà Nội)

Ủy viên BCH

Bổ sung giữa NK

 

 

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English (USA) -> Vietnamese...
    
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English (USA) -> Vietnamese...
    
  • Create a new word list...
 • Copy