Khi xây dựng công trình quảng cáo ở địa phương cần nộp những giấy tờ nào cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Khi xây dựng công trình quảng cáo ở địa phương cần nộp những giấy tờ nào cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép

Khi xây dựng công trình quảng cáo ở địa phương cần nộp những giấy tờ nào cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép
Văn Khang 22/06/2018 13:01:53
Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo phải nộp những giấy tờ nào cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo ở địa phương theo quy định của pháp luật?
VAA 22/06/2018 13:02:28

Theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Quảng cáo thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo bao gồm:

 

1. Đơn đề nghị  cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

 

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

 

3. Bản sao có chứng thực một trong nhưng loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đât; văn bản thỏa thuận hoặc hợp đông thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;

 

4. Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

 

5. Bản vẽ thiết kết của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp  liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

Tin liên quan