Những trường hợp cần xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Những trường hợp cần xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Những trường hợp cần xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo
Thu Cúc 22/06/2018 12:41:14
Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên có phải xin Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo không? Những trường hợp nào phải xin giấy phép xây dựng công trình quảng cáo?
VAA 22/06/2018 12:41:14

1. Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) thuộc loại công trình quảng cáo phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

 

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo, các trường hợp xây dựng công trình quảng cáo sau đây phải xin phép cơ quan quản ly xây dựng tại địa phương:

 

a) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông(m2) trở lên;

 

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

 

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

Tin liên quan