Các giấy tờ cần nộp khi tiến hành thông báo sản phẩm quảng cáo

Các giấy tờ cần nộp khi tiến hành thông báo sản phẩm quảng cáo

Các giấy tờ cần nộp khi tiến hành thông báo sản phẩm quảng cáo
Đình Anh 22/06/2018 10:59:58
Tổ chức, cá nhân khi tiến hành thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo phải nộp các loại giấy tờ nào cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sở tại theo quy định của pháp luật?
VAA 22/06/2018 11:07:14

Theo quy định tại Điều 29 Luật Quảng cáo hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo bao gồm:

 

1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng quảng cáo, băng-rôn.

 

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp thực hiện quảng cáo.

 

3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy đinh của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo.

 

4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của các đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

 

5. Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

 

6. Văn bản chứng min quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

 

7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

 

8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo.

Tin liên quan