Quy định về tiếng nói chữ viết thể hiện trên sản phẩm quảng cáo

Quy định về tiếng nói chữ viết thể hiện trên sản phẩm quảng cáo

Quy định về tiếng nói chữ viết thể hiện trên sản phẩm quảng cáo
Thu Nga 30/03/2018 14:44:16
Câu hỏi 14: Xin cho biết những quy định về tiếng nói, chữ viết thể hiện trên sản phẩm quảng cáo? Hiện nay, trên các bảng quảng cáo ngoài trời chỉ thể hiện nội dung quảng cáo về nhãn hiệu sản phẩm (ví dụ như TOSHIBA, SONY, HONDA …)
VAA 30/03/2018 14:45:27

1. Việc thể hiện tiếng nói, chữ viết trên sản phẩm quảng cáo được quy định cụ thể tại Điều 18 Luật Quảng cáo, cụ thể:

 

a) Trong các sản phẩm quảng cáo phải có nôi dung thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường hợp sau:

- Nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu , thương hiệu, tên riêng bằng tiếng nước ngoài hoặc các từ ngữ đã được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng Việt;

- Sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài.

 

b) Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt, tiếng nước ngoài trên cùng một sản phẩm quảng cáo thì khổ chữ nước ngoài không được quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt và phải đặt bên dưới chữ tiếng Việt khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên các phương tiện nghe nhìn, phải đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài.

 

2. Sản phẩm quảng cáo chỉ thể hiện nội dung như TOSHIBA, SONY, HONDA … là các nhãn hiệu hàng hóa, thuộc quy định loại trừ tại điểm a khoản 1 Điều 18 Luật Quảng cáo, như vậy, trong trường hợp nội dung này không kèm thêm nội dung bằng tiếng Việt là không vi phạm quy định về tiếng nói, chữ theo quy định tại Luật Quảng cáo

Tin liên quan