Các loại hình nào được coi là phương tiện quảng cáo

Các loại hình nào được coi là phương tiện quảng cáo

Các loại hình nào được coi là phương tiện quảng cáo
Mạnh Hà 30/03/2018 14:37:34
Theo quy định của pháp luật thì xe khách, xe buýt, xe taxi có phải là phương tiện quảng cáo không? Hãy nêu các loại hình nào được coi là phương tiện quảng cáo và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về quảng cáo?
VAA 30/03/2018 14:37:34

1. Theo quy định tại khoản 5 Điều 17 Luật Quảng cáo thì phương tiện giao thông là phương tiện quảng cáo. Xe khách, xe buýt, xe taxi là phương tiện giao thông, do vậy, các loại xe đó cũng là phương tiện quảng cáo trong trường hợp thể hiện sản phẩm quảng cáo theo quy định của Luật Quảng cáo.

 

2. Các loại hình được coi là phương tiện quảng cáo và chịu sự điều chỉnh của pháp luật về quảng cáo được quy định tại Điều 17 Luật Quảng cáo bao gồm:

 

a. Báo chí.

 

b. Trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác.

 

c. Các sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình và các thiết bị công nghệ khác.

 

d. Bảng quảng cáo, băng-rôn, biển hiệu, hộp đèn, màn hình chuyên quảng cáo.

 

đ. Phương tiện giao thông.

 

e. Hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao.

 

g. Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo; vật thể quảng cáo.

 

h. Các phương tiện quảng cáo khác theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan