Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân cho thuê địa điểm phương tiện quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân cho thuê địa điểm phương tiện quảng cáo

Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân cho thuê địa điểm phương tiện quảng cáo
Quốc Tuấn 30/03/2018 14:29:52
Câu 12. Trong hoạt động quảng cáo, có các tổ chức, cá nhân cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo nhưng không trực tiếp thực hiện các hoạt động quảng cáo... Quyền và nghĩa vụ của họ là gì?
VAA 30/03/2018 14:29:52

Theo quy định tại điều 15 của Luật Quảng cáo, tổ chức, cá nhân cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo có các quyền và nghĩa vụ sau:

 

1. Lựa chọn người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

 

2. Chịu trách nhiệm về căn cứ pháp lý của việ cho thuê địa điểm quảng cáo, phương tiện quảng cáo và an toàn của phương tiện quảng cáo; thực hiện đúng các nghĩa vụ trogn hợp đồng cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo đã ký kết.

 

3. Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp lắp, dụng công trình quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng hoặc chưa được cấp giấy phép xây dựng.

 

4. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Tin liên quan