Cấp phép phát sóng TVC quảng cáo tổng thể về dịch vụ y tế của Hàn Quốc trên Đài truyền hình Việt Nam

Cấp phép phát sóng TVC quảng cáo tổng thể về dịch vụ y tế của Hàn Quốc trên Đài truyền hình Việt Nam

Cấp phép phát sóng TVC quảng cáo tổng thể về dịch vụ y tế của Hàn Quốc trên Đài truyền hình Việt Nam
Nguyễn Hồng Nhung 15/08/2018 14:40:12
Cho em hỏi về thủ tục hành chính về cấp phép phát sóng TVC quảng cáo tổng thể về dịch vụ y tế của Hàn Quốc trên Đài truyền hình Việt Nam ạ ? Em cần những giấy tờ gì từ Bộ Y Tế, Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ạ ?
VAA 19/09/2018 15:02:50

Xin chào bạn,

 

Về vấn đề bạn có hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

 

Căn cứ vào Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012 và Luật Báo chí số 103/2016/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 05/4/2016, người quảng cáo muốn quảng cáo trên các đài phát thanh, truyền hình sẽ nộp sản phẩm quảng cáo trực tiếp tới Đài Truyền hình, không phải xin giấy tờ g. Nội dung sản phẩm quảng cáo phải đảm bảo theo yêu cầu tại Điều 19 Luật Quảng cáo. Đối với các sản phẩm quảng cáo thuộc loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt ( như y tế, thuốc bảo vệ thực vật...) thì nội dung quảng cáo còn phải tuân thủ các quy định tại Chương 2, Nghị định 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 14/11/2013 "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo" và phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo như Điều 12, Chương này.

 

Như vậy, nếu bạn có nhu cầu quảng cáo TVC trên Đài Truyền hình VN thì bạn gửi sản phẩm đã đảm bảo các điều kiện trên trực tiếp đến Đài, không phải xin thêm giấy tờ gì khác từ Bộ Thông tin, Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 

Tuy nhiên, với trường hợp cụ thể bạn hỏi, nếu sản phẩm của bạn "về dịch vụ y tế của Hàn Quốc", tức là có yếu tố nước ngoài thì phải nghiên cứu và thực hiện theo Điều 39, Luật Quảng cáo." quy định việc quảng cáo của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam".

 

Bạn có thể tham khảo các văn bản có liên quan nêu trên tại mục văn bản pháp luật của vaa.org.vn.

Tin liên quan