Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 Quyết định số 21/QĐ-HH ngày 25/05/2021: V/v Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam khóa V Tải về
2 Quyết định số 17/QĐ - HH ngày 25/12/2020: V/v Thành lập Ban Tổ chức sự kiện Tải về
3 Công văn số 97/CV-HHQC ngày 13/10/2020 : V/v Góp ý kiến dự thảo 1 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại NĐ 181/2013/NĐ-CP Tải về
4 Quyết định số 10/QĐ-BTV của Ban Thường vụ HHQCVN ngày 11/08/2020: V/v Thành lập Chi hội Quảng cáo tỉnh Hải Dương. Tải về
5 Công văn số 72/CV-HHQCVN ngày 06/07/2020: V/v Góp ý kiến dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tải về
6 CV Đề xuất hỗ trợ chính sách cho các DN quảng cáo trong đại dịch Covid-19 Tải về
7 Quyết định số 19/QĐ-HH của HHQCVN: V/v Công nhận Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Công nghệ quảng cáo Việt Nam (VATC) Tải về
8 Quyết định số 18/QĐ-HH của HHQCVN: V/v Thành lập Câu lạc bộ Công nghệ Quảng cáo Việt Nam (VATC) Tải về
9 Công văn số 74/CV-HH của HHQCVN gửi Bộ Xây dựng: V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
10 Công văn số 73/CV-HH của HHQCVN gửi UBND TP Hà Nội: V/v đề nghị thông báo quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Hà Nội Tải về