Văn bản Hiệp hội

STT Name Action
1 CV Đề xuất hỗ trợ chính sách cho các DN quảng cáo trong đại dịch Covid-19 Tải về
2 Quyết định số 19/QĐ-HH của HHQCVN: V/v Công nhận Ban Chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ Công nghệ quảng cáo Việt Nam (VATC) Tải về
3 Quyết định số 18/QĐ-HH của HHQCVN: V/v Thành lập Câu lạc bộ Công nghệ Quảng cáo Việt Nam (VATC) Tải về
4 Công văn số 74/CV-HH của HHQCVN gửi Bộ Xây dựng: V/v góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
5 Công văn số 73/CV-HH của HHQCVN gửi UBND TP Hà Nội: V/v đề nghị thông báo quy hoạch quảng cáo trên địa bàn Hà Nội Tải về
6 Công văn số 1428/PTM-PC của VCCI gửi HHQCVN: V/v góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Tải về
7 Công văn số 72/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam gửi Sở Xây dựng Hà Nội: V/v đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp phép xây dựng công trình quảng cáo tại các quận, huyện Tải về
8 Công văn số 73/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam gửi Sở Văn hoá, Thể thao Hà Nội: V/v góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Hà Nội Tải về
9 Đơn kiến nghị của các doanh nghiệp gửi lên chính phủ, UBND Tp.Hà Nội và các bộ ngành liên quan: V/v triển khai QHQC ngoài trời tại Hà Nội Tải về
10 Công văn số 62/CV-HH của Hiệp hội quảng cáo Việt Nam: V/v đề nghị xem xét đơn kêu cứu của các doanh nghiệp quảng cáo tại Hà Nội Tải về