Văn bản chính phủ

STT Name Action
1 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước Tải về
2 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Tải về
3 Dự thảo lần 3 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tải về
4 Quyết định của CP về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Tải về
5 Nghị định số 42/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa Tải về
6 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia Tải về
7 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Tải về
8 Nghị định số 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tải về
9 Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19/09/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tải về
10 Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tải về