Quyết định số 33/QĐ-BTV bổ sung thành viên vào BCH Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Quyết định số 33/QĐ-BTV bổ sung thành viên vào BCH Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

18/10/2017 504
Được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chấp hành Hiệp hội đã có Quyết định số 33/QĐ-BTV ngày 04/10/2017 bổ sung các ông có tên dưới đây vào BCH Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Danh sách thành viên được bổ sung vào BCH Hiệp hội khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

1. Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông;

2. Ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Ông Lê Tự Phương Quang, Trưởng Cơ quan Đại diện Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông; Trưởng Đại diện Văn phòng Hiệp hội tại thành phố Hồ Chí Minh; Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Quảng cáo Việt Nam." .

Để xem danh sách BCH Hiệp hội nhiệm kỳ 2016 - 2021, mời bạn truy cập:

http://vaa.org.vn/p/danh-sach-bch-hiep-hoi.html